Porady

Symbole dotyczące konserwacji

Szybki rozwój chemii spowodował wprowadzenie do przemysłu włókienniczego różnych włókien sztucznych oraz syntetycznych. Z włókien tych zaczęto wyrabiać tkaniny oraz łączyć je z włóknami pochodzenia naturalnego. Zarówno tkaniny z włókna jednorodnego, jak i tkaniny z włókien mieszanych wymagają odpowiednich sposobów konserwacji. Aby przyjść z pomocą użytkownikom odzieży, postanowiono w sposób jednoznaczny określić sposób konserwacji za pomocą odpowiednich symboli, które stosowane są na całym świecie.

Używanie symboli dotyczących konserwacji nie jest obowiązkowe. Zalecają one sposób konserwacji i dają gwarancje, że odzież konserwowana w zalecany sposób nie ulegnie zniszczeniu. Oznaczenia podają zawsze najwyższą granicę dozwolonych czynności konserwacyjnych. W przypadku wyrobów z mieszanek włókien, konserwacja musi być dostosowana do najwrażliwszego składnika mieszanki.